ویژگی ها:

*عمر طولانی

*راندمان بالا

*صدای کم نسبت به پمپ های دنده ای و پیستونی

*تعمیر آسان و در دسترس بودن قطعات

*دارا بودن ۵ جریان سیال با ظرفیتهای ۱۷ ، ۲۵ ، ۳۰ ، ۳۵  و ۳۸ گالن

*جابجایی روغن: حداقل ۵۵ و حداکثر ۱۲۰ سانتیمتر مکعب در دور

*دور مناسب کاری: حداقل ۶۰۰ و حداکثر ۱۸۰۰ دور

*فشار کاری حداکثر : ۱۷۵bar (2500 psi)

*فشار لحظه ای : ۲۱۰bar (3000 psi)