مخزن کششی بدون جوش با رنگ کوره ای،

قابلیت نصب چرخ،

روغن نما،

گلدانی و درب باک