اشتباه اول: تعویض روغن در زمان نامناسب

تنها در دو زمان لازم است روغن هیدرولیک تعویض گردد که عبارتند از زمانی که خواص فیزیکی و شیمیایی روغن تغییر پیدا کرده باشد یا افزودنی های لازم یا ترکیبات موجود در روغن از بین رفته باشد. این امر فقط به کمک آنالیز روغن به وسیله دستگاههای آزمایشگاهی امکانپذیر است. دوم اینکه در زمان آلودگی روغن به ذرات و آب، لازم نیست روغن تعویض شود بلکه میتوان با فیلتر آفلاین آنرا تصفیه کرد.لذا در هر دو مورد جهت پیشگیری، آنالیز روغن با استفاده از دستگاه مخصوص یا کمک از شرکتهای متخصص ضروریست.

اشتباه دوم: تعویض فیلترها در زمان نامناسب

فیلترها باید زمانی تعویض گردند که تمامی منافذ آنها پر شده باشد. اگر زودتر از موعد تعویض شوند، هزینه بی مورد است و اگر دیرتر انجام پذیرد، روغن آلوده از طریق سوپاپ ایمنی فیلتر وارد سیستم شده و به تجهیزات آسیب می رساند. بهترین راه برای اطلاع از گرفتگی فیلترها استفاده از سوئیچ علامت دهنده برقی یا استفاده از نمایشگر چشمی آلارم فیلتر است.

اشتباه سوم: حرارت زیاد سیستم

سریعترین راه تخریب تجهیزات، آب بندها،  لوله ها و حتی خود روغن، حرارت بالای سیستم است.اینکه چه حرارتی ،حرارت مخرب برای سیستم هیدرولیکی است به ویسکوزیته روغن و جداول مربوطه و همچنین نوع تجهیزات هیدرولیک در سیستم بستگی دارد. دمای بالای ۸۰ درجه سانتیگراد، تمام سیل ها و لوله ها را خراب کرده و موجب تسریع در تغییر خواص فیزیکی روغن میگردد.

همچنین حرارت بالای سیستم باعث افزایش حرارت روغن گشته و در نتیجه ویسکوزینه آن کاهش می یابد وعملکرد سیستم را تغییر میدهد. مناسب ترین دما جهت روغن، دمای بین ۴۵ تا ۵۵ درجه سانتیگراد است تا رفتار متناسب با ویسکوزیته آن باشد. استفاده از هیتر و خنک کن آبی یا هوایی جهت کنترل این امر توصیه می شود.

اشتباه چهارم: استفاده از روغن نامناسب

روغن، مهمترین جزء یک سیستم هیدرولیک است که نه تنها برای روانکاری بلکه برای انتقال قدرت در سیستم هیدرولیک عمل می کند. ویسکوزیته روغن به طور عام حرارت حداقلی و حداکثری روغن برای کارکرد مطمئن در سیستم را تعیین می کند. انتخاب روغن با ویسکوزیته صحیح باید متناسب با شرایط آب و هوایی محل مورد استفاده هیدرولیک باشد. اگر ویسکوزیته از حد ایده آل بیشتر باشد، توان بیشتری به دلیل اصطکاک سیال از بین رفته و اگر از حد ایده آل کمتر باشد توان بیشتری به دلیل اصطکاک مکانیکی و نشت داخلی از بین می رود. بنابراین استفاده از روغن با ویسکوزیته نامناسب نه تنها باعث جریان ناقص روغن وخرابی تجهیزات سیستم میشود بلکه موجب صرف انرژی بیشتر و بازدهی کمتر میگردد که مطلوب نیست.

اشتباه پنجم: فکر کنیم تجهیزات هیدرولیک، خود روانکار باشند.

موتور و تجهیزات را بدون اینکه روغنکاری شده باشند روشن نکنیم.برای جلوگیری از این اشتباه هرگز بدون وجود چک لیست شروع به تعویض و یا تعمیر تجهیزات هیدرولیک و یا راهاندازی آن نکنید.