راهنمای اشکالات عمومی سیستم های هیدرولیک
«علل صدا در سیستم هیدورلیک»
عدم تناسب فیلتر روغن با سایز مکش پمپ و یا کثیف بودن فیلتر
عدم آب بندی مناسب خط مکش پمپ که منجر به ورود هوا به سیستم میشود.
عدم آب بندی شیر و اتصالات مخزن تا ورودی پمپ و نفوذ هوا از آن نواحی به داخل پمپ
عدم تناسب و یکنواختی سایز لازم بین قطر شیلنگ و یا لوله از مخزن تا قسمت مکش پمپ نسبت به قطر ورودی پمپ و  لرزش پمپ
عدم هم محوری و یا در یک راستا نبودن شافت موتور ( کالیبره نبودن کوپلینگ )
سردی بیش از حد روغن هیدرولیک یا بالا بودن ویسکوزیته روغن
خرابی و مشکل داشتن کاسه نمد
از بین رفتن آببندی قطعات داخل پمپ و بروز نشتی داخلی
استاندارد نبودن تانک روغن هیدرولیک نسبت به دبی پمپ
«علل افت فشار غیر مجاز در سیستم هیدرولیک»
نشت داخلی بیش از حد در درون پمپ – جک ها-هیدورموتور-شیرآلات و چک والوها
خرابی تنظیم فشار یا شیر های کنترل دیگر
پایین بودن دور محرک پمپ
ویسکوزیته نامناسب روغن هیدرولیک (خارج از حد مجاز)
انتخاب نا مناسب شیرآلات هیدورلیک سیستم ، نسب به دبی فشار پمپ
گرفتگی مسیر روغن
هرز شدن سر شافت پمپ
«علل کمبود دبی در سیستم هیدرولیک»
سرعت گردش کمتر یا بیشتر از حد تعیین شده ( ۶۰۰ الی ۱۸۰۰ دور )
انتخاب نامناسب ظرفیت پمپ با توجه به سرعت عملگرها
خرابی تنظیم فشار یا شیر های کنترل دیگر
روغن هیدرولیک نامناسب ( ویسکوزیته بالا )
خرابی پمپ به دلیل استهلاک زیاد ( افت لیتراژ داخلی )
سطح روغن در تانک پایین است
پمپ مکش مناسب ندارد(گرفتگی فیلتر مکش)
«علل حرارت بیش از حد در سیستم هیدرولیک»
 فشار بیش از حد درون سیستم ( تنظیم غلط شیر کنترل )
تحت فشار ماندن مداوم پمپ
نشت داخلی در سیستم هیدورلیک ( پمپ ، جکها و شیرآلات)
حجم کم مخزن روغن نسبت به نیاز سیستم به روغن هیدرولیک
عدم کارائی سیستم خنک کن
بالا بودن دبی پمپ نسبت به ظرفیت مورد نیاز سیستم
نامناسب بودن لوله ها و شیلنگ های خط فشار
«علل استهلاک سریع قطعات»
فرسوده شدن بیش از حد روغن هیدرولیک در اثر کار زیاد و آلودگی محیطی(نداشتن آنالیز روغن پس از کارکرد طولانی)
عدم وجود فیلتر مناسب در سیستم
استفاده از روغن نامناسب
بالا بودن فشار سیستم
انتخاب نا مناسب پمپ
نصب نادرست پمپ ( وجود نیروهای بیش از حد روی شافت پمپ )
نفوذ هوا از نواحی مکش به داخل پمپ
آلودگی روغن در سیستم هیدرولیک
کاویتاسیون