مشخصات:
•هیدرولیک به ظرفیت ٢۵٠ کیلوگرم به بالا
•الکتروموتور تکفاز یا سه فاز بر اساس قدرت مورد نیاز سیستم
•نوع ریل : تیرآهن ، ناودانى ، ریل آسانسور و… بر اساس محل مورد نظر ساخته میشود
•ابعاد کفى براساس طول و عرض محل ساخته میشود
•جک شناور با شافت کرم خارجى
•بکسل فولادى
•یونیت با لوازم مطمئن و فشارشکن جهت ایمنى بیشتر
•سیستم دستى غیراتوماتیک (برای امنیت بیشتر مصرف کننده)