ویژگی ها:

*عمر طولانی

*راندمان بالا

*صدای کم نسبت به پمپ های دنده ای و پیستونی

*تعمیر آسان و در دسترس بودن قطعات

*دارا بودن ۷ جریان سیال با ظرفیتهای ۸ ، ۱۰ ، ۱۲ ، ۱۴ ، ۱۷ ، ۱۹ و ۲۱ گالن

*جابجایی روغن: حداقل ۲۶ و حداکثر ۶۶ سانتیمتر مکعب در دور

*دور مناسب کاری: حداقل ۶۰۰ و حداکثر ۱۸۰۰ دور

*فشار کاری حداکثر : ۱۷۵bar (2500 psi)

*فشار لحظه ای : ۲۱۰bar (3000 psi)