ویژگی ها:

*عمر طولانی

*راندمان بالا

*صدای کم نسبت به پمپ های دنده ای و پیستونی

*تعمیر آسان و در دسترس بودن قطعات

*دارا بودن ۴ جریان سیال با ظرفیتهای 5 الی 60 گالن

*جابجایی روغن: حداقل 18 و حداکثر 193 سانتیمتر مکعب در دور

*دور مناسب کاری: حداقل ۶۰۰ و حداکثر ۱۸۰۰ دور

*فشار کاری حداکثر : (۱۷۵bar (2500 psi